Montessori aktivity

Montessori aktivity

kids read

Program v detskom centre Trpaslík s prvkami pedagogiky Marie Montessori vychádza z potrieb dieťaťa.

V čom sú montessori aktivity iné, špeciálne?

 

Aktivita, o ktorú má dieťa záujem sa najskôr v herni v kolektíve detí predvedie a pomenuje. Dieťa potrebuje dostatok času a slobody, aby v pripravenom prostredí našlo aktivitu, ktorá ho plne zaujme. Keď takúto aktivitu (činnosť) nájde, celé sa do nej pohrúži a maximálne sa koncentruje. V tomto okamihu dieťa zameriava všetky svoje sily na jeden cieľ. Trénuje sústredenú pozornosť udržanú jedným smerom, práve na to, čo ho v danej chvíli zaujíma. Takéto sústredeniepodporuje rozvoj jeho osobnosti: samostatnosť, slobodu prejavu, zodpovednosť, sústredenosť, lásku k poznaniu. Práve tu sa vytvárajú u dieťaťa pevné základy pre schopnosť vedieť byť v škole sústredený. Okrem iného má dieťa z hry radosť, tvoria sa endorfíny, pocit šťastia. Ak by sme chceli do hry zasiahnuť alebo dieťa napomenúť, vypadne z tejto eufórie a prestane mať o hru záujem. Ale nezasahovaním pedagóga alebo rodiča do hry sa práve začína u dieťaťa prejavovať detská originalita, začína sa rozvíjať predstavivosť a tvorivosť. Naopak každý aj ten najmenší prejav násilia túto tvorivosť u malých detí umŕtvuje. Vytráca sa radosť a ochota chcieť urobiť niečo z vlastného rozhodnutia slobodnej vôle, ale pretože musím. Pri každej aktivite používame koberček, kde dieťa získa svoj vlastný priestor na hru. Je to jeho pracovná plocha, ktorá sa neskôr zmení v škole a zmenší sa na písanku. Dieťa sa naučí pracovať, hrať na líniách a hraniciach pracovnej plochy a rešpektovať tú istú potrebu aj u ostatných v okolí. Ako náhle je dieťa plne nasýtené hrou, dokončuje svoju aktivitu a môže sa pripravovať na ďalšie hľadanie a objavovanie.

1Vieme, ako dieťa naučiť poriadkumilovnosti ... každá montessori aktivita uspokojuje potrebu detí po postupnosti a usporiadanosti. Deti vedia tráviť dlhé chvíle usporadúvaním rôznych vecí do dlhých radov alebo stĺpcov, pričom sú veľmi precízne a snažia sa o dokonalosť. Ak sa táto poriadkumilovnosť podchytí v čase, keď je pre dieťa potrebou pre jeho mentálny vývoj, dieťa bude i neskôr s najväčšou pravdepodobnosťou poriadkumilovné. Okrem iného každá vec má pri montessori aktivitách určené miesto. Ak dieťa ukončí prácu s materiálom s ktorým sa hralo, je vedené k tomu, aby ho vrátilo na pôvodné miesto.

2Vieme, ako viesť deti k ohľaduplnému, zdvorilému správaniu ... na aktivitách máme v herniach z každej veci po jednom. Má to hlboký zmysel. Dieťa sa učí trpezlivosti, počkať si kým sa druhý dohrá. Hrať sa s hrou môže ako dlho chce. Hračka alebo aktivita patrí do rúk dieťaťa, ktoré si ju prvé vyberie. Ak sa chce s ňou hrať samo, rešpektuje sa to. Zároveň sa pri tom rozvíja schopnosť vážiť si prácu druhého.

3Vieme, čo spôsobuje u dieťaťa hyperaktivitu a nervozitu ... je to príliš veľa hluku a to, keď je dieťa príliš často obmedzované a manipulované. Dieťa sa pri hre, ktorú si môže ľubovoľne vybrať (samozrejme realizuje sa v určitých hraniciach) utlmí a stíši. Vďaka spontánnemu záujmu, slobodnej voľbe a nikým neprerušovanej činnosti môže dôjsť pri práci a hre ku koncentrácii, ktorá postupne vedie k vnútornej disciplíne. Ak sa dieťa dlhodobo môže venovať nikým nerušenej sústredenej činnosti podľa vlastného výberu, dochádza k postupnému nastoleniu psychickej rovnováhy. Sebadisciplína je výsledok možnosti pracovať slobodne. Ak sa tejto sile do cesty postaví prekážka, aktivita je potlačovaná, obmedzovaná, môže dôjsť k abnormálnemu vývoju, až k tzv. hyperaktivite alebo nervozite.

 VŽDY S ÚSMEVOM NA TVÁRI

jt fb foot