Aktivity pre deti

Aktivity pre deti...

kids read

V centre Trpaslík sa venujeme aj týmto aktivitám: 

Tématický mesiac

... každý mesiac je určená téma podľa sezóny a udalosti mesiaca (Vianoce, Veľká Noc, Deň matiek a pod.)

Tvorivé aktivity

... výtvarná výchova, pracovná výchova, hudobná výchova, environmentálna výchova – chráňme našu Zem

Kultúrne a spoločenské aktivity

... bábkové divadielko priamo v jasliach, kúzelník či šašo, karneval, stretnutia, prednášky a workshopy s rodičmi, galéria – výstava detských výtvarných prác, narodeninové oslavy

Športové aktivity

... sezónne športy, cvičenie v interiéri a exteriéri

Anglický jazyk

... väčšie deti, ktoré majú rozvinutú rečovú komunikáciu, učíme nenútenou a hravou formou anglické slovíčka prostredníctvom, spievania, tancovania, prezeraním obrázkov, pomenúvaním ...

 


V našom prístupe preferujeme aktívne učenie sa dieťaťa formou hry podľa M. Montessori. Pre dieťa preto denne pripravujeme rôzne hry a aktivity. Učenie prebieha hrou, pozorovaním, skúmaním, bádaním, rôznymi pokusmi a experimentovaním, aktívnou činnosťou dieťaťa v interakcií s inými deťmi v skupine a súčasne s pedagógom.

Priestory máme vybavené rôznym edukačným materiálom a montessori pomôckami, určené pre deti ich vekových osobitostí, prístupný kedykoľvek každému dieťaťu, umiestnený v otvorených policových skrinkách. Dieťa tak spontánne siaha po materiáli, ktorý zodpovedá jeho mentálnym potrebám a venuje sa činnosti, ktorá stimuluje jeho vnútorný rast. Pracuje svojím vlastným tempom.

  • Učíme sa zážitkami – napr. ako sa predáva priamo v obchode, cestovanie autobusom, pečenie koláčikov v cukrárni a pod..
  • Aktívne sa zapájame do environmentálnej výchovy – modelujeme z ekologickej plastelíny, ktorú si sami vyrábame, triedime odpad, objavujeme svet mokradí, pôd plných života, voňavých lúk a šumiacich lesov, šetríme vodu, či elektrinu.
  • Vedieme deti k poznaniu tradícií – spev ľudových piesní, maľovanie kraslíc, stavanie mája, Morena a pod..
  • Vedieme deti ku kultúre – deň knihy, galéria detských výtvarných prác, návšteva kúzelníka, divadielka.

Úspechy samozrejme pochválime a odmeníme!

 VŽDY S ÚSMEVOM NA TVÁRI

jt fb foot