O detskom centre

O detskom centre

rainbow

Našich najmenších učíme a vedieme k základným návykom ako:

  • poďakovať, poprosiť, pozdraviť, slušne sa správať k svojim kamarátom
  • jesť s príborom a piť z pohárika
  • chodiť na nočník a záchod
  • zapnúť si gombík a zips, obuť a obliecť sa

Aktivitami ako kreslenie, maľovanie, strihanie, modelovanie, lepenie ich vedieme k individuálnemu rozvoju ich zručnosti, jemnej motoriky a následne použitia vedomostí v bežnom živote. Podporujeme u detí sebadôveru a zdravú sebakritickosť, vedieme ich ku zdravému životnému štýlu a k športovým aktivitám podľa ročných období. Každý deň máme pohybové a relaxačné aktivity. Chodíme pravidelne von na čerstvý vzduch.

Hra je zásadne dôležitá pre každé dieťa, a ak dieťa nemá dostatok možností vyjadriť sa formou hry, nemusí rozvinúť schopnosti, ktoré potrebuje k plnému uplatneniu svojho potenciálu. Preto detské centrum Trpaslík vzniklo, aby dopĺňalo rodinnú výchovu počas zamestnania rodičov a mohlo viesť deti ku hre. Tá môže dieťaťu pomôcť v mnohých oblastiach (spoločenských, intelektuálnych, emocionálnych, jazykových a fyzických). Samozrejmosťou v našom centre je podpora detskej zvedavosti, záujmu o poznávanie nového a ich tvorivosti s ocenením i toho najmenšieho úspechu.

Hlavným cieľom zariadenia je pomáhať dieťaťu objavovať a spoznávať svet okolo nás a aj seba samého. Takto vedené dieťa sa stáva slobodné, samostatné a zodpovedné za svoje konanie a má neustály záujem učiť sa a objavovať. V Trpaslíku máme v úcte každé dieťa, rešpektujeme jeho potreby, nechávame rozvíjať ich nesmierny vrodený potenciál. Deti učíme rešpektovať iných ľudí, našu planétu, tolerancii a láske.

Milí rodičia, dovoľte svojmu dieťatku vyrastať v kvalitnom a harmonickom, na podnety bohatom prostredí. Dovoľte mu, aby sa plnohodnotne vzdelávalo formou hry a osobnostne rástlo. Aby bolo spokojné a zároveň šťastné. My Vám v tom s láskou pomôžeme...

 

 

 

 

Pre nás je úspech, ak sa detičky k nám tešia a vy rodičia môžete ísť bezstarostne do práce.

Certifikát č.1

Certifikát č.2 Certifikát č.3 Certifikát č.4 Certifikát č.5

 

 VŽDY S ÚSMEVOM NA TVÁRI

jt fb foot