O zakladateľke jaslí

O zakladateľke jaslí

zriaovateka Detskho centra TrpaslkSúkromné opatrovateľské centrum založila Mgr. Veronika Pešková (rod. Maluniaková), učiteľka a opatrovateľka s praxou. Taktiež je absolventkou certifikovaných kurzov Montessori. Prešla teoretickou a tiež praktickou prípravou.

Má vyštudované:

-vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s dôrazom na školský manažment, riadenie, vedenie školy na pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre,

-doplnkové pedagogické štúdium na Univerzite J.A. Komenského v dištančnom centre.

Absolvovala programy o výchove a vzdelávaní detí metódou Montessori a nechýbajú jej pracovné skúsenosti s deťmi rôznej vekovej kategórie.

Ideou samotného centra bolo vytvoriť pre deti miesto podľa detských predstáv a mierky, s predmetmi, nástrojmi primerane veku a anatómii dieťaťa, prostredie dôverné, útulné, v rodinnej atmosfére. Prostredie, v ktorom môžu rásť k samostatnosti tí najmenší z najmenších.

Zakladateľka detských jaslí je presvedčená, že metóda Montessori získala certifikát garancie od rôznych významných osobností sveta, ktorí absolvovali tento typ škôl. Je protagonistkou niečoho, čo v meste Pezinok už dávno chýbalo. Výchova zameraná na tých najmenších spojená s týmto alternatívnym edukačným programom rozšíreným na celom svete. V neposlednom rade by chcela inšpirovať rodičov k tomu, aby našli vôbec silu k zmene výchovného postoja k ich milovaným ratolestiam. Ako sama hovorí,

Nie je nič krajšie ako šťastný detský úsmev.

Certifikát č.1 Certifikát č.2 Certifikát č.3 Certifikát č.4 Certifikát č.5 Potvrdenie č.1 Potvrdenie č.2 Certifikát pre škôlky

 

 VŽDY S ÚSMEVOM NA TVÁRI

jt fb foot