Režim dňa

Režim dňa

rainbow

Ako plynie deň v Trpaslíku ...

7.00 – 8.30 h.... príchod detí do jaslí, voľné hry pod dohľadom pedagóga

8.30 – 9.00 h.... ranná rozcvička telíčka a spoločná pesnička

9.00 – 9.30 h.... hygiena detí, príprava desiaty, desiata

9.30 – 10.00 h. ... výchovno-vzdelávacia a kreatívna činnosť detí

10.00 – 10.45 h.... pobyt na záhrade alebo v altánku

11.00 – 12.00 h.... hygiena detí, stolovanie, obed

12.00 – 14.15 h.... spánok, čítanie rozprávky, relax

14.30 – 15.15 h.... hygiena detí, stolovanie, olovrant

15.15 – 17.00 h.... tematické a záujmové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu

15.00 – 17.00 h.... odchod detí zo zariadenia

17.15 – 18.00 h.... predĺžená prevádzka za príplatok

Program dňa je orientačný a prispôsobuje sa individuálnym potrebám detí.

 VŽDY S ÚSMEVOM NA TVÁRI

jt fb foot