OZ MonteSvet

OZ MonteSvet

logo OZ MonteSvet

Toto občianske združenie plní funkciu priestoru pre aktívne trávenie voľného času detí a rodičov. Je to dobrovoľné , verejnoprospešné združenie učiteľov, rodičov a priateľov so spoločným záujmom o zveľadenie združenia v Pezinku a podporu jeho aktivít.

Cieľom združenia, okrem iných činností, je aj vytvoriť bezpečné, hygienicky nezávadné a esteticky príťažlivé prostredie pre deti a ich rodičov, v ktorom sa budú hravou formou uskutočňovať aktivity, zamerané na rozvíjanie pohybových schopností a manuálnych zručností, fantázie a tvorivého myslenia detí, ako aj montessori aktivity a činnosti.

Ak máte záujem o členstvo v tomto OZ, stiahnite si prosím prihlášku a vyplňte ju.

Členstvo vzniká vyplnením prihlášky, ktorú treba podať do vlastných rúk predsedovi združenia. Nájdete ho v sídle združenia na Cajlanskej 160, 90201 Pezinok. Predseda združenia Vám podá aj bližšie informácie o stanovách OZ.

 

 

 VŽDY S ÚSMEVOM NA TVÁRI

jt fb foot