Cenník

Cenník

Cenník na školský rok 2016/2017

Mesačný paušálny poplatok za:

  • celodenný pobyt dieťaťa (od 700 do 1700 hod.) je 330 Eur/mesiac

Poplatok za stravu je vo výške 3,00 Eur na deň /v cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant, pitný režim, ovocie a zelenina podávaná počas celého dňa/

  • doobedňajší pobyt dieťaťa (od 700 do 1200 hod.) je 230 Eur/mesiac

Poplatok za stravu je vo výške 2,40 Eur na deň /desiata, obed/

Mesačný paušálny poplatok za starostlivosť o dieťa sa uhrádza mesiac vopred.

Poplatok za stravu sa platí mesiac pozadu podľa počtu dní, ktoré dieťa bolo v zariadení.

Ešte pred nástupom do Detského centra si môžu rodičia zaplatiť rezervačný poplatok v sume 90 Eur, ktorým si rezervujú miesto u nás. Tento poplatok si môžu rodičia uhradiť len v prípade, ak má Detské centrum kapacitne voľné miesta. Uhradený rezervačný poplatok sa pri nástupe dieťatka vráti v plnej výške rodičom. 

 VŽDY S ÚSMEVOM NA TVÁRI

jt fb foot